Patent - Marka - Tasarım Tescil İşlem Ücretleri

- Marka Tescil

Marka tescil başvurusu ile markanızı koruma altına alın.

Marka tescil başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından marka kanunları kapsamında markanın tescil edilebilirliğinin araştırılması.
Marka başvurusu sonrasında gerçekleşen 2 aylık bülten/askı süreci.

Marka tescil başvuru süreçleri

Başvuru evraklarının kontrolü ve tescil edilebilirlik incelemesi (2-4 ay),
Marka tescil başvurusunun Resmi Markalar Bülteni'nde yayımlanması (ilan tarihi itibariyle 2 ay itirazlara açıktır)
Yasal süreç içerisinde itiraz gelmemesi durumunda marka tescil kararının verilmesi.
Marka tescil kararının ardından belge düzenleme ücretinin ödenmesi ve marka tescil belgesinin düzenlenmesi (1 ay)
Tescil kararı verilen marka tescil belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.
Her 10 yılda bir marka tescil belgesinin yenilenmesi şartıyla kullanım hakkı sonsuz süre marka sahibine aittir.


Firmamız marka tescili ile ilgili aşağıdaki alanlarda sizlere hizmet vermektedir.

Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların kapsamı da dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası marka tescil başvuru ve takip işlemleri,
Tescili alınmak istenen ibarelerin, markalarla ilgili Kanun kapsamında tescil edilebilirliği ile ilgili müvekkil firmalara ücretsiz rapor sunulması,
Marka izleme ve yenileme işlemleri,
Marka tescil sonrası lisans, devir, adres, unvan ve nevi değişikliği işlemleri,
Resmi Marka Bültenleri’ni inceleyerek, müvekkil markalarına benzer başvuruların tespiti ve yasal itirazda bulunulması işlemleri.- Patent & Faydalı Model

Kanuna göre; teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilmektedir. Bir buluşun patent niteliğinde olabilmesi için; yeni, sanayiye uygulanabilir olması ve buluş basamağı (tekniğin bilinen durumunun aşılması) içermesi gerekmektedir. Bir buluşun faydalı model niteliğinde olabilmesi için ise, yeni ve sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir. Patent, buluş sahiplerine 20 yıl kullanım hakkı sağlarken, Faydalı Model de bu süre 10 yıldır. 2A Ajans Diyarbakır Patent olarak, alanında uzman kadromuz, sektörde kazandığımız deneyim, bilgi ve birikim ile ulusal ve uluslararası alanda buluşlarınıza yasal koruma sağlıyor, belgelendirme işlemlerinizi yapıyoruz.

Hizmetler:

1. Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar da dahil olmak üzere, buluşlarınızın ulusal ve uluslararası alanda Patent ve Faydalı Model başvuru ve takip işlemleri,
2. İzleme, itiraz, karşı görüş gibi yasal işlemler,
3. Yıllık harç ücretleri takibi işlemleri,
4. Patentlere verilen Tübitak patent destekleri işlemleri,
5. Belgelendirme sonrası lisans ve devir işlemleri, adres, unvan ve nevi değişikliği işlemleri.

- Tasarım Tescil

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Bir tasarımın belgelendirilebilmesi için “yeni” ve “ayırt edici” nitelikte olması gerekmektedir. Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre beşer yıllık
dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir.

Hizmetler:

1. Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar da dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası tasarım başvuru ve takip işlemleri,
2. Resmi Tasarım Bülten’lerinin takibi ve müvekkil tasarımına benzer başvuruların tespiti,
3. Müvekkil firmaların tasarımlarına benzer başvurulara yasal süreç içerisinde itiraz işlemleri,
4. Tescil sonrası lisans ve devir işlemleri, adres, unvan ve nevi değişikliği
5. Tasarım yenileme işlemleri.

- Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı

Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaretler;
İlgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan, geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanan veya geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması geleneksel ürün adı olarak tanımlanmaktadır.

Hizmetler:

1. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı kapsamında danışmanlık hizmetleri,
2. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurularının hazırlanması ve takibi işlemleri.


MARKA İşlem Ücretleri
------------------------
TEK Sınıflı Marka Tescil Başvuru 700 TL
İKİ Sınıflı Marka Tescil Başvuru 1.050 TL
ÜÇ Sınıflı Marka Tescil Başvuru 1.400 TL
DÖRT Sınıflı Marka Tescil Başvuru 1.750 TL
BEŞ Sınıflı Marka Tescil Başvuru 2.100 TL
Marka Tescil Belge Düzenleme 1.200 TL
10 Yıllık Marka Yenileme 1.300 TL
Marka Devir 1.000 TL
Marka Yayına İtiraz 450 TL
Marka Kurum Kararına İtiraz 800 TL
Marka İzleme Aylık 150 TL
Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme 2.100 TL
Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme 500 TL
Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme 150 TL
Marka Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme 6.500 TL

TASARIM İşlem Ücretleri
-------------------------
Tasarım Tescil Başvuru - 300 TL
İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru 120 TL
Yayım Ücreti ( Her bir 8 x 8 cm.Alan İçin) 80 TL
Tasarım Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) 900 TL
Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 130 TL
6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru (Tek Tasarım İçin) 1.500 TL
6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru (İlave Her Bir Tasarım İçin) 230 TL
Tasarım Devir İşlemi Kayıt Ücreti 1.200 TL
Tasarım Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme 500 TL

PATENT İşlem Ücretleri
----------------------
Patent Başvuru 2000 TL
Patent Araştırma Raporu Düzenlenmesi 700 TL
Patent Belgesi Düzenleme 500 TL
Patent Devir İşlemi Kayıt ve Yayım 1.000 TL